Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (fortsättningsvis kallade ”Produkterna”) på Teamson Nordic AB:s (fortsättningsvis kallat ”Teamson”), 556948-5971, e-butik (fortsättningsvis kallat ”Handelsplatsen”). Samtliga köp som kunden (fortsättningsvis kallad ”Kunden”) genomför på handelsplatsen görs av den valda återförsäljaren (fortsättningsvis kallad ”Återförsäljare”).

Köp

Köp av Produkter sker genom Teamsons Handelsplats på www.teamson.se och avtal om köp upprättas därmed mellan Kunden och den av Kunden valda Återförsäljaren. Avtal om köp med Kunden upprättas när Teamson bekräftat beställningen. Köpeavtal ingås ej med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Produkter

Samtliga produktbilder förevisade på Handelsplatsen skall betraktas som illustrationer och kan därmed inte garanterat återge Produktens exakta utseende eller beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i lagersaldo eller andra felskrivningar på Handelsplatsen förbehålls Teamson rätten att, åt Återförsäljaren, korrigera detta i efterhand.  Således är Teamson eller Återförsäljaren ej skyldiga att tillhandahålla en Produkt som utgått ur sortimentet eller, med iakttagande av rimliga ansträngningar, av annan anledning ej finns att tillgå. Kunden har i det fallet rätten att få tillbaka sina pengar avseende köpet.

Leverans

Kunden väljer i samband med köpet på Handelsplatsen det leveransalternativ som Kunden öskar få varan levererad enligt:

Paketleverans via ombud – Varan levereras till närmaste ombud och hämtas av Kunden.

Leveranstid varierar beroende på vara som beställts, normalt sker leverans inom 2-7 arbetsdagar.

Fraktkostnaden visas tydligt i kassan.

Kunden ansvarar för all information, så som kunduppgifter och leveransadress, som uppges i samband med köp.  Kunden ansvarar för eventuella extrakostnader som kan uppstå i samband med felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

För närvarande levereras varor till leveransadresser i Sverige.

Transportskador

Eventuella transportskador måste anmälas av Kunden till transportören och Teamson snarast efter att Produkten mottagits.

Priser och Betalning

Priset för de Produkter som köps på Handelsplatsen är de som gäller i samband med att köpet genomförs. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det priset för den tidpunkt då köpet gjordes.

Betalsätt väljs i samband med köp och görs via Presentkort eller kortbetalning eller både och.

Samtliga priser på Handelsplatsen anges i SEK och är inklusive mervärdesskatt om inget annat anges.

Kortbetalning

Teamson samarbetar med Stripe som är en ledande aktörer inom betaltjänster. Korthanteringen sker krypterat (SSL) och med hög säkerhet.

Ej uthämtade paket

Gäller vid Direktleveranser utförda av Posten. Om Kunden inte hämtar sitt paket inom angiven tid och Produkterna returneras, debiteras Kunden 175 kr per outlöst paket för att täcka kostnader för hantering, frakt och administration. Köpbeloppet återbetalas till Kunden inom 10 arbetsdagar från det att Teamson mottagit returförsändelsen.

Ångerrätt

Kundens ångerrätt regleras av Distans- och hemförsäljningslagen. Kunden har därigenom 14 kalenderdagars ångerrätt, Ångerrätten gäller endast om Produkten är oanvänd och i oskadat skick med etiketterna kvar eller är i övrigt oförändrat skick. Ångerfristen börjar gälla från den dag då Kunden mottog Produkten. För giltig retur i samband med ångerrätt skall Kunden alltid kontakta Teamson och få ett returnummer innan returen genomförs. Kunden har därefter 5 arbetsdagar på sig att returnera Produkten till Teamson. Kunden ansvarar för fraktkostnad samt risken för varan i samband med returen vid nyttjande av ångerrätt.

Fel i Produkt

Om en Produkt avviker från vad som följer köpeavtalet eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som finns på Handelsplatsen kan Produkten reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten och reklamation omfattar ej fel orsakade av normalt slitage eller bruk. Reklamation skall göras till Teamson inom skälig tid från det att felet upptäcks.

Personuppgifter

När du handlar anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, mobilnummer samt i vissa fall även personnummer (vid betalning mot faktura). Dessa uppgifter behövs för att kunna hantera och leverera varorna.

Hur samlas informationen in?

Informationen samlas in genom beställningar, avtal, kontaktformulär eller köp i webbutik hos oss.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna tillhandahålla och fullfölja våra tjänster samt förse dig med informationsutskick och betalningsinformation i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla och informera om våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Vi har redovisningskrav i form av Bokföringslagen som gör att vi behöver behålla en del av din information i upp till 8 år, därefter så kommer den raderas om du inte längre är kund hos oss. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen eller tjänsten kräver att vi delar den.

Vi kan även komma att dela din information med våra interna och externa IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till Teamson.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

Vart har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen företrädesvis i Sverige. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Teamson raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Teamson inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Tvist

Vid eventuell tvist följs Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på vår hemsida www.teamson.se. Denna policy uppdaterades senast den 20 mars 2019.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Teamson Nordic AB
Epost: kontakt@teamson.se
Orgnr: 556948-­5971